במערכי דיור תפארת עלומים ישנם מספר הוסטלים ודירות.

בראש העין: 

שני הוסטלים בפיקוח אגף השיקום במשרד הרווחה.

הוסטל אחד בפיקוח האגף ל-מ.ש.ה במשרד הרווחה.

מערך דיור עצמאי.

בפתח תקווה:

שלושה הוסטלים במרכז העיר בפיקוח אגף השיקום במשרד הרווחה.

עשר דירות לווין ברחבי העיר.

בנוסף

ככלל, מועמד המגיע ל"תפארת עלומים", מתקבל לתקופת ניסיון בהוסטל. ככל שהדייר מוכיח עצמאות משמעת ויכולת לקיים אורח חיים עצמאי – היגיינה אישית, סביבה טבעית בקהילה, יכולת הפנמה לתרבות הדיור עם שכנים. הוא מועבר לדירה, אשר בכל דירה ישנם 4-6 דיירים בלבד.
דיירים שמקיימים קשר זוגי מתמשך בביקורת ובהדרכת הצוות המקצועי, הצוות מאשר להם דיור ואורח חיים זוגי בחדר נפרד בפיקוח הכולל השגחה, הדרכה וייעוץ מיני זוגי.