הדיירים בתפארת עלומים יוצאים לעבודה במסגרות תעסוקה בקהילה:
במסחר, תעשייה, ייצור, בתי קפה ועוד.. כל דייר בהתאם לכישוריו ויכולותיו.
אנו מלווים באופן אישי כל דייר במקום עבודתו.
המגמה שחניכים יועסקו בכבוד ויתוגמלו בהתאם לחוק ולכישוריהם.
דיירים המתקשים להשתלב בעבודה, עוברים תקופת הכשרה בתעסוקון של ההוסטל.
בסיום תקופת ההכשרה, הדיירים מופנים למסגרות תעסוקה נתמכת בהתאם ליכולתם.