אלוהים שלי / אתי זהבי סמילוביץ

 

אלוהים שלי

מקדישה רגע אחד ולא כדי

לבקש ממך משהו

אלא פשוט כדי להודות לך

על כל מה שיש לי

ונותר ממני

 

רק אני יודעת מי אני

רק אני מרגישה

רק אני שומעת.

נושמת את האוויר בחוץ

ואליך מתחברת, תקווה ואמונה.

 

כאשר אנו מחבקים

אנו מעבירים אנרגיה

מתמלאים וממלאים אחד את השנייה

דבר שמעניק לנו

תחושה של כוח

ושותפות של הגורל שלנו

חיבור לעצמנו ולאלוהים שבתוכנו.